..........................................................................................................................................................

 

 

 

..........................................................................

Ben Kinsley & Jon Rubin (US)

Danish Royal Protesters

Få selveste Dronning Margrethe og Prinsgemalen til at demonstrere for dit budskab! De amerikanske kunstnere Ben Kinsley og Jon Rubin stiller skarpt på lokalområdet med demonstrantens synsvinkel og inviterer alle borgere til at blive hørt.

Hvordan vil I beskrive jeres værk?

Ben Kinsley & Jon Rubin Vores projekt er en performance, der opføres dagligt over to uger fra d. 19.-31. maj.  Skuespillere, der er klædt i højtidelige dragter som den danske dronning og prinsgemal, vil gå langs Ålekistevej og demonstrere med protestskilte for enhver borger, der har en klage. Alle er velkomne til at deltage, men vi regner med at projektets stemme primært vil komme fra beboerne i lokalområdet. Vi er interesserede i at finde en unik transmissionsform for en måde, hvorpå enhver by eller ethvert område identificerer sig selv gennem beklagelser, både store og små.

At Danmark har en royal familie, som lever et ekstravagant, skattefinansieret liv, er et bemærkelsesværdigt og ejendommeligt syn for os som amerikanere. Vores projekt giver kongefamilien rollen som offentlighedens tjenere og dermed ordet til befolkningen. Desuden vil projektet skabe en pause i det konstante flow af trafik op og ned af Ålekistevej – et sted hvor mange bor, men få tilsyneladende stopper op. Alle har mulighed for at deltage i projektet, hvis de opsøger look-alike-kongeparret og fremlægger deres protest for dem. Dronningen og Prinsgemalen vil derefter gå offentligt rundt med ens budskab på Ålekistevej. Og protestbudskaberne kan være alt fra personlige klager, nationale debatemner, globale bekymringer, finurlige bekendtgørelser, absurd ordskvalder, private ønsker og så videre.

Hvorfor er I interesserede i at finde en unik transmissionsform for en måde, hvorpå ethvert område kan identificere sig selv?

BK & JR Det, vi mener, er, at der er mange måder at betragte en by eller et lokalområde på. Og den optik, man bruger, når man ser på stedet, ændrer den måde, man opfatter stedet på. I dette projekt bruger vi en protestoptik og kigger på store og små ting, som folk gerne så ændre sig. Mediet og konteksten for en transmissionsform ændrer og udfordrer altid budskabet. Når man bruger den traditionelle form ”demonstrant med skilt”, er det en meget specifik fremgangsmåde, der fastholder budskabet lokalt – i modsætning til for eksempel sociale medier på internettet. På den måde håber vi at koncentrere diskussionen i lokalområdet. Og ved at få kongefamilien til at præsentere borgernes protester, bliver udsagnene automatisk forstørrede gennem deres sociale autoritet.

Gør det en forskel for projektet, at I som kunstnere er udlændinge og derfor ser området fra et andet perspektiv end en ”indfødt”? Og hvad er udfordringerne og fordelene ved at lave et stedsspecifikt kunstprojekt til et sted, I ikke var bekendt med før – sammenlignet med jeres arbejde derhjemme?

BK & JR Selvom det er udfordrende, er det nogle gange rart at arbejde et helt nyt og ukendt sted. Det giver én mulighed for at opleve verden i et friskt perspektiv, at se det med friske øjne. Når man er blevet vant til sine omgivelser, er det som regel svært at vende tilbage til dette perspektiv, så det at træde ind i et fremmed rum lader én påskønne dagligdags begivenheder på ny. Alt er nyt for én, og det er på mange måder den type oplevelse, man gerne vil fremkalde i beskuerne til det værk, man laver. Ikke desto mindre er dét at være kunstner generelt – selv i ens egen by – at være en outsider: en, som arbejder i samfundets sprækker og grænseområder, og som derfor har mulighed for at bevæge sig mere flydende mellem forskellige situationer, lidt ligesom en voyeur. Udfordringerne ved at arbejde på udebane er, at man ikke til fulde kender stedets kultur og sociale dynamikker. Men det kan også ske i vores egen hjemby, hvor responsen på de fleste projekter, vi har sat i gang, har afsløret værdier og holdninger, som vi ikke før har været klar over. Med dette projekt – som med alle vores projekter – prøver vi at skabe noget, der på samme tid er stedsspecifikt og universelt.

Performerne optræder på Ålekistevej hver dag kl. 14.30-17.30 (undtagen d. 28.- 30. maj). Find Dronningen og Prinsgemalen og giv dem din protest. Intet emne eller budskab er for lille!

Foto: Malene Nors Tardrup