..........................................................................................................................................................

..........................................................................

Lars Arrhenius (SE)

The Street

I Lars Arrhenius’ humoristiske animationsfilm om samfundet er dagligdagen et rationelt maskineri, der er løbet løbsk. Samfundet kan blive så rationelt og rutinepræget, at det virker irrationelt, mener Arrhenius.

 Hvordan vil du beskrive dit værk?

Lars Arrhenius The Street er en seks minutter lang animation, der viser livet i en boligblok i løbet af 24 timer. Vores daglige rutiner bliver præsenteret som mekanikken i et kukur, der går for hurtigt. Hver person bidrager som et hjul i maskineriet, og de får sammen denne tragikomiske musical-dokusoap til at køre.

Det kunne lyde som om, du ser kritisk på den måde, hvorpå vi lever sammen i dagligdagen. Er animationen en kritik?

LA The Street overdriver vores rutiner, og efter et par loop bliver det klaustrofobisk. Vist er trygheden fantastisk i et velfungerende samfund, men den kan også blive et bur. Så animationen kan forstås som et kritisk billede, men også som en hyldest til samfundet.

Hvad har inspireret dit arbejde med animationen?

 LA Foruden The Street, der handler om samfundet, har jeg lavet to andre piktogramfilm: The Man Without Qualities, som handler om individet, og Habitat, som handler om de steder, vi bor. Den franske filmskaber Jacques Tati og den flamske 1500-tals-maler Pieter Bruegel er to af mine favoritkunstnere, som har inspireret mig til The Street. Tatis film Playtime fra 1967 er en oplagt inspirationskilde, fordi han har kameraet på afstand og med et registrerende blik indfanger det moderne samfunds maskineri med humor og kritik. Bruegel interesserede sig også for kollektivet og dets styrker og svagheder. I forhold til piktogrammet er jeg blevet inspireret af Otto Neurath, som var en pionér inden for piktogramudviklingen i 1920erne og 30erne. I sig selv er piktogrammet trist og endimensionelt, men når man sætter flere af dem sammen, kan man beskrive et menneske eller et samfund af kød og blod. Min intention er ikke at udvikle piktogrammets sprog, men jeg bruger det som et hjælpemiddel til at udtrykke menneskets irrationelle rationalitet.

Damsø Kiosgens vindue, Ålekistevej 46 hver dag kl. 9-22

Foto: Malene Nors Tardrup (nederst)