..........................................................................................................................................................

Lokal Global Plan

Udstilling på Ålekistevej i Vanløse, København
20. maj – 5. juni 2011

13 danske og udenlandske kunstnere indtog i maj 2011 den forblæste gennemfartsvej Ålekistevej med en række helt nye kunstprojekter, der spændte over skulptur, installation, performance, video og deltagerbaserede projekter. Ålekistevej er en langstrakt og ensformig trafikkorridor, der forekommer umulig og uelsket – så uinspirerende at man enten undgår den eller kun hurtigt passerer igennem. Her havde de 13 kunstnere hver valgt et sted eller en situation, som de midlertidigt fremhævede, forskød, forstyrrede eller forvandlede med det ønske at kaste alternative blikke på byrummet og de måder vi lever – og kunne leve – i det.

Poesien i det oversete og ordinære
Lokal Global Plans sigte var ikke at forskønne Ålekistevej, men at diskutere stedets potentialer og problemer i forhold til spørgsmål om nærmiljø, byudvikling, tilhørsforhold, naboskab og identitet. Som udstillingens titel antyder, ønskede Lokal Global Plan blandt andet at udforske alternative tilgange til bymiljø som modsvar til de måder lokalplanerne og byplanlægningen former byrummet på. Her fremhævede udstillingens kunstprojekter potentialerne og kvaliteterne ved det levede og uformelle liv og et ordinært bymiljø fremfor de spektakulære, stilrene og fordyrende byrum, der ikke sjældent er resultatet af byomdannelser.

Det globales potentiale i det lokale
Udstillingen satte desuden det globale og lokale i spil overfor hinanden, men på en måde som stillede spørgsmålstegn ved det lokale og globale som nødvendige modsætninger. Det globale kan forstås som den distraktion, der fjerner os fra vores lokale engagement, hvad enten det er tv, internet, kædeforretninger eller den allestedsnærværende trafik, der altid er på vej et andet sted hen. En distraktion, som nogle af udstillingens kunstprojekter tacklede ved i stedet at kaste nyt lys på det man ofte overser til daglig: Ålekistevejs arkitektoniske gaderum, de poetiske og æstetiske kvaliteter her trods alt findes, dets lokalmiljø og mangfoldighed af historier. I andre kunstprojekter optrådte det globale med et positivt potentiale, der fremfor at true med ensretning skabte én-til-én udvekslinger mellem kulturer, steder og individer: f.eks. ved at tilbyde en rekonstruktion af en t-shirt, der engang tilhørte en indvandrer eller flygtning inden vedkommende kom til Danmark eller ved at afprøve, hvordan andre bykulturers brug af byrummet kan aktiverer eller sætte vores eget byrum i perspektiv.

Vi er alle byen
Lokal Global Plan fejrede den lokale kultur og satte fokus på det levede og uformelle liv, der ofte glemmes til fordel for forskønnelsen af de fysiske og materielle aspekter af byrummet. For hvor kunst i byrummet i stadig højere grad bruges til at tiltrække pengestærke tilflyttere, ønskede Lokal Global Plan derimod at vise, at kunst kan arbejde imod ensretningen af byrummet. Udstillingen reflekterede over, hvilken betydning det oversete og ordinære har for et steds ånd og identitet; hvad der sker med naboskab, det offentlige rum og den lokale særegenhed, når globalisering og byfornyelse trænger sig på; og ikke mindst hvad vores egen rolle i byens liv er.

Medvirkende kunstnere:
Akvilé Anglickaité (LT), Lars Arrhenius (SE), Jens Axel Beck (DK), Anne Bennike (DK), Osman Bozkurt (TR), Heidi Hove (DK), Ben Kinsley & Jon Rubin (US), Berit Nørgaard (DK), Didem Özbek(TR), Pulsk Ravn (DK), Daniel Svarre (DK), Sixten Therkildsen (DK)

Arrangører:
Kuratering, Jens Axel Beck og Heidi Hove
Formidling, Louise Trier og Marie Bruun Yde

.....................................................................................................................................................................


Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Københavns Billedkunstudvalg, Vanløse Lokaludvalg, Eremias Fond, Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde og Flügger Farver Vanløse.

..........................................................................